IZAICINĀJUMS, KURŠ IZMAINĪJIS JAU TŪKSTOŠIEM SIEVIEŠU DZĪVES
*13.000 dalībnieču izgājušas šo projektu