Noteikumi un pušu atbildība

Vispārējie noteikumi

1. Fit Body izaicinājums notiek slēgtā grupā Facebook, tāpēc ikvienam pircējam ir jābūt identificējamam Facebook lietotājam

2. Pēc apmaksas veikšanas, pircējs saņem e-pastu ar tālākiem norādījumiem, kuri iekļauj linku uz vienu vai vairākām grupām Facebook (atkarībā no pasūtījuma), uz kuru /-ām pircējam ir pienākums pašam nosūtīt pieteikumu, lai pakalpojuma sniedzējs var pircēju pievienot attiecīgajām grupām. Pircēja pienākums pieteikuma anketā ir ievadīt korektu e-pastu, lai saņemtu attiecīgo informāciju

3. Pircējam pieteikums grupā ir jānosūta uzreiz pēc apmaksas veikšanas, pretējā gadījumā akceptēšana grupā var tikt aizkavēta

4. Pircējs grupām tiek pievienots pēc naudas saņemšanas pārdevēja kontā

5. Pēc pievienošanās Facebook grupai, pircējs tajā iegūst piekļuvi sekojošai informācijai:

1) Fit Body 6 nedēļu izaicinājums

- katru nedēļu grupā tiek ievietota gatava ēdienkarte pēc kuras vadīties. Tajā iekļautas receptes, kaloriju daudzums, ēdienu foto atainojums

- pircējs iegūts piekļuvi instrukcijām par grupas iekšējās kārtības nosacījumiem un instrukcijām par ēdienkartes pielāgošanu saviem mērķiem

-pircējs saņem piekļuvi iknedēļas uzdevumiem

- pircējs iegūst piekļuvi mājas veicamu treniņu video arhīvam uz 6 nedēļu jeb Fit Body izaicinājums laiku, ja par šo pakalpojumu ir veikta apmaksa 

5. Sia Fit Body nesniedz naudas atmaksu par digitāli pievienoto informāciju grupā, kura tajā ir atrodama kopš brīža, kad dalībnieks tajā ir pievienots. Grupā pieejamie bonusa pielikumi ir maksas pakalpojums, ja dalībnieks izlejm pārtraukt dalību izaicinājumā (bemaksas tie ir tikai izaicinājuma biedriem).

6. Ja grupā pieejami bezmaksas BONUSI PIRMS izaicinājuma sākuma vai tā laikā, jāņem vērā, ka bez maksas tie ir tikai gadījumā, ja dalībnieks, kurš iegādājies FIT BODY 6 nedēļu izaicinājuma maksas programmu, neatsakās no tās, ar mērķi gūt labumu, lejupielādējot tikai izaicinājuma dalībniekiem pieejamo bezmaksas digitālo saturu. Ja pēc apmaksas veikšanas dablībnieks saņem BONUSA ēdienkartes un pēc tam pieprasa naudas atgriešanu par 6 nedēļu izaicinājumu, tiek piemērota sekojoša samaksa par grupā saņemto digitālo saturu:

1) Bonusa ēdienkarte 1 nedēļai - 10 Eur

2) Buklets ar recepšu izlasi - 15 Eur

2) Fit Body video treniņi

4. Lai pircējs tiktu pievienots grupai /-ām, viņam ir jāatbild uz jautājumiem, kuri tiek pieprasīti pirms pievienošanās Faceook grupai /-ām, lai tas varētu tikt identificēts

5. Dalība FIT BODY izaicinājumā par vienu apmaksu paredzēta vienai personai. Papildus par vienu un to pašu apmaksu personu grupā pievienot nedrīkst un tas tiek uzskatīts par pārkāpumu. Pirmo reizi dalībnieks saņem brīdinājumu, ka pieteikties atļauts no viena profila, taču atkārtotu mēģinājumu gadījumā dalība turpākos izaicinājumos tiek liegta abām personām.

6. Strīdu gadījumā, Sia FIT BODY ir vienpusējas tiesības atteikt dalību grupā, veicot personai naudas atgriešanu par nepiešķirto pakalpojumu

Privātuma politika

1.Pievienojoties Fit Body izaicinājums grupai, abi - pakalpojuma sniedzējs un pircējs apņemās ievērot privātumu un neizpaust grupā ievietoto citu dalībieku datus, fotogrāfijas un citu informāciju.

2. Pakalpojuma sniedzējs apņemās neizplatīt fotogrāfijas, kurās ir redzams pircējs, sociālajos tīklos un Internetā bez pircēja piekrišanas

3. Pakalpojuma sniedzējs var izplatīt sociālajos tīklos un Internetā grupā ievietotās fotogrāfijas ar ēdienu, atsauksmes, rezultātus (ciparu veidā), saglabājot klienta konfidencialitāti un neatklājot tā personību. Fotogrāfijas ar pašu pircēju bez viņa piekrišanas izplatītas netiek

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA ZAGŠANA UN ATBILDĪBA PAR ŠO PĀRKĀPUMU

Visa www.fitbody.lv mājas lapā norādītā informācija (TEKSTS), kā arī FIT BODY 6 NEDĒĻU izaicinājuma laikā saņemtā informācija (ēdienkartes un tajās sniegtā informācija, tabulas, fails NOSACĪJUMI, foto, receptes un visi citi izaicinājuma laikā iegūtie dokumenti, teksts), ir SIA FIT BODY intelektuālais īpašums un tā kopēšanas jeb zagšanas gadījumā, kuras mērķis ir intelektuālā īpašuma izmantošana komerciālos nolūkos, SIA Fit Body nekavējoties sniedz lietu juridiskai izskatīšanai, pieprasot pārkāpēja saukšanu pie atbildības un finansiāla zaudējuma segšanas

 

 

< atpakaļ